Znajdź nas na Facebooku Znajdź nas na marsschool@wp.pl 501 160 344 Pawłowice ul. Zjednoczenia 37 Strumień ul. Cieszyńska 16

Dla gimnazjalistów

Dedykowany jest dla wszystkich uczniów szkół gimnazjalnych (1-3), którzy przystępują do egzaminu gimnazjalnego z języka angielskiego. Strategia oraz metodyka kursu przygotowana jest w sposób, który zapewnia kompleksowe przygotowanie do egzaminu gimnazjalnego i tym samym gwarantuje pomyślne jego zdanie.

Cele kursów

Najważniejsze walory kursu z uwzględnieniem metody on i off book'a:

Nowy egzamin gimnazjalny

Informator gimnazjalisty, czyli co każdy GIMNAZJALISTA wiedzieć powinien. Ćwiczenia rozwijające znajomość leksyki oraz umiejętności przydatne na egzaminie gimnazjalnym:

Jak długo trwa egzamin gimnazjalny?

Egzamin gimnazjalny z języka angielskiego jest egzaminem pisemnym i trwa 90 minut.

Jakie zadania znajdą się w zestawie egzaminacyjnym?

Zestaw egzaminacyjny składa się z różnorodnych zadań sprawdzających umiejętność odbioru tekstu słuchanego, tekstu czytanego i reagowania językowego. W arkuszu egzaminacyjnym znajdą się zarówno zadania zamknięte, a więc takie, w których należy zaznaczyć odpowiedź spośród podanych, jak i otwarte, czyli takie, do których odpowiedź należy samodzielnie sformułować i wpisać.

Zadania zamknięte to:

Zadania otwarte to:

Ile punktów można uzyskać na egzaminie?

Za cały egzamin można uzyskać 50 punktów. Za każdą poprawną odpowiedź do zadania zamkniętego - 1 punkt. W niektórych zadaniach otwartych można uzyskać 1 punkt, a w niektórych 2 punkty za każde poprawne rozwiązanie. W tym drugim przypadku oceniana będzie zgodność wypowiedzi z poleceniem oraz jej poprawność językowa. Zatem za odpowiedź zgodną z poleceniem, zrozumiałą i poprawnie skonstruowaną - 2 punkty. Jeżeli odpowiedź będzie zgodna z poleceniem, jednak wystąpią w niej błędy językowe, które w niewielkim stopniu zakłócą komunikację - za zadanie przyznawany jest 1 punkt. Gdy odpowiedź nie jest zgodna z poleceniem lub gdy błędy uniemożliwiają jej zrozumienie, wówczas za zadanie nie są przyznawane punkty.

Jakiej tematyki mogą dotyczyć teksty w zestawie egzaminacyjnym?

Tematyka mieści się w następujących obszarach:
 

 1. Człowiek (np. dane personalne, wygląd zewnętrzny, cechy charakteru, uczucia i emocje, zainteresowania)
 2. Dom (np. jego położenie, pomieszczenia i ich wyposażenie)
 3. Życie rodzinne i towarzyskie (np. członkowie rodziny, koledzy, przyjaciele, znajomi, czynności życia codziennego, formy spędzania czasu wolnego, święta i uroczystości)
 4. Szkoła (np. przedmioty nauczania, życie szkoły)
 5. Praca (np. popularne zawody i czynności z nimi związane, miejsce pracy)
 6. Żywienie (np. artykuły spożywcze, posiłki i ich przygotowanie, lokale gastronomiczne)
 7. Zakupy i usługi (np. rodzaje sklepów, towary, sprzedawanie, kupowanie, reklama, korzystanie z usług, składanie reklamacji)
 8. Podróżowanie i turystyka (np. wycieczki, zwiedzanie, środki transportu, informacja turystyczna, orientacja w terenie)
 9. Kultura (np. dziedziny kultury, twórcy i ich dzieła, uczestniczenie w kulturze)
 10. Środki masowego przekazu (np. prasa, radio, telewizja)
 11. Sport (np. dyscypliny sportu, obiekty i sprzęt sportowy, imprezy sportowe)
 12. Zdrowie (np. higieniczny tryb życia, samopoczucie, dolegliwości, choroby i ich leczenie)
 13. Nauka i technika (wynalazki, podstawowe urządzenia techniczne i korzystanie z nich)
 14. Świat przyrody (np. pogoda, rośliny, zwierzęta, krajobraz, ochrona środowiska naturalnego)
 15. Elementy wiedzy o świecie i krajach angielskiego obszaru językowego