Znajdź nas na Facebook-u Znajdź nas na Youtube Znajdź nas na marscentrum@gmail.com 500 666 484 Pawłowice ul. Zjednoczenia 37 Strumień ul. Cieszyńska 16

Dla dzieci

Przeznaczony jest specjalnie dla dzieci szkół podstawowych, z uwzględnieniem podziału na klasy I-III oraz IV-VIII.

Klasy I - III

W tym wieku dzieci nie zdążyły jeszcze rozwinąć strategii uczenia się oraz nawyku systematycznej pracy i motywacji wewnętrznej. Dlatego też, choć uczą się szybko, bardzo ważne jest wielokrotne powtarzanie poznanych słów i zwrotów w urozmaicony sposób. W dalszym ciągu posługują się myśleniem konkretnym, co znaczy, że łatwiej zapamiętują język, gdy mogą coś zobaczyć, dotknąć, powąchać, a nawet posmakować. Celem kursu jest zatem uaktywnienie wszystkich zmysłów w procesie uczenia się poprzez wykorzystanie przedmiotów z otoczenia oraz powtarzanie słownictwa i struktur bez objaśniania terminów i reguł gramatycznych. I taka jest właśnie struktura tego kursu, w którym najważniejszy nacisk kładziemy na umiejętność rozumienia ze słuchu (w oparciu o naukę języka drugiego ESL) poprzez wykorzystanie nagrań piosenek, rymowanek, historyjek oraz sytuacji, które ułatwiają zrozumienie znaczenia wyrazu.

Cele kursu 

Najważniejsze walory kursu z uwzględnieniem metody on i off-book'a:

Klasy IV - VIII

W tym wieku dzieci dopiero zaczynają rozwijać strategie uczenia się oraz nabierają nawyku systematycznej pracy. Zaczynają również kształtować swoją motywację wewnętrzną, która niewątpliwie odgrywa bardzo ważną rolę w procesie uczenia się. Dlatego też, na tym etapie rozwoju dziecka, w sposób szczególny, potrzebny jest nauczyciel, który nie zniechęci do nauki języka, a wręcz przeciwnie, maksymalnie zmotywuje i zachęci jeszcze bardziej do zgłębiania wiedzy w tym kierunku. Osobowość oraz pasja z jaką nauczyciel naucza jest w tym wypadku fundamentalna. W dalszym ciągu, bardzo ważne jest wielokrotne powtarzanie poznanych słów i zwrotów w urozmaicony sposób. Dzieci w tym wieku wciąż posługują się myśleniem konkretnym, co znaczy, że łatwiej zapamiętują język, gdy mogą coś zobaczyć, dotknąć, powąchać, a nawet posmakować. Celem kursu jest zatem uaktywnienie wszystkich zmysłów w procesie uczenia się poprzez wykorzystanie przedmiotów z otoczenia oraz powtarzanie słownictwa i struktur ze stopniowym włączeniem objaśniania terminów i reguł gramatycznych. Niezmiennie, ogromny nacisk kładziemy na umiejętność rozumienia ze słuchu poprzez wykorzystanie nagrań, łamańców językowych, historyjek oraz sytuacji, które ułatwiają zrozumienie znaczenia wyrazu. Jednocześnie, stopniowo rozwijamy sprawność czytania i pisania w oparciu o naukę języka drugiego(ESL).

Cele kursu 

Najważniejsze walory kursu z uwzględnieniem metody on i off-book'a: