Znajdź nas na Facebook-u Znajdź nas na Youtube Znajdź nas na marscentrum@gmail.com 500 666 484 Pawłowice ul. Zjednoczenia 37 Strumień ul. Cieszyńska 16

Dla dorosłych

Skierowane głównie do odbiorców dorosłych, którzy chcą rozpocząć lub kontynuować naukę języka angielskiego na odpowiednim dla siebie poziomie (od początkującego do perfekcji językowej). Uwzględniają rożne ramy czasowe (poranne, dopołudniowe i wieczorne), aby dotrzeć do jak najszerszego grona słuchaczy i tym samym umożliwić naukę o dowolnie wybranej porze.

Wyodrębniają 7 poziomów zaawansowania, gdzie czas ich ukończenia zależy od poziomu wyjściowego kursanta oraz intensywności zajęć.
Kończą się egzaminem wewnętrznym, na podstawie którego zostaje wystawiany certyfikat MEN (Ministerstwo Edukacji Narodowej) poświadczający znajomość języka na danym poziomie.
 

 

 Europejski system kształcenia w Mar's School

kurs standardowy A1 Beginners - poziom początkujący

A1

Osoba posługująca się językiem na tym poziomie rozumie i potrafi stosować potoczne wyrażenia i bardzo proste wypowiedzi dotyczące konkretnych potrzeb życia codziennego. Potrafi formułować pytania z zakresu życia prywatnego, dotyczące np.: miejsca, w którym mieszka, ludzi, których zna i rzeczy, które posiada oraz odpowiadać na tego typu pytania. Potrafi przedstawiać siebie i innych. Potrafi prowadzić prostą rozmowę pod warunkiem, że rozmówca mówi wolno, zrozumiale i jest gotowy do pomocy.

s
ł
u
c
h
a
c
z

p
o
c
z
ą
t
k
u
j
ą
c
y

kurs standardowy A2 Elementary - poziom podstawowy

A2

Osoba posługująca się językiem na tym poziomie rozumie wypowiedzi i często używane wyrażenia w zakresie tematów związanych z życiem codziennym (są to na przykład: bardzo podstawowe informacje dotyczące osoby rozmówcy i jego rodziny, zakupów, otoczenia, pracy). Potrafi porozumiewać się w rutynowych, prostych sytuacjach komunikacyjnych, wymagających jedynie bezpośredniej wymiany zdań na tematy znane i typowe. Potrafi w prosty sposób opisywać swoje pochodzenie i otoczenie, w którym żyje, a także poruszać sprawy związane z najważniejszymi potrzebami życia codziennego.

kurs standardowy B1
Pre - intermediate
- poziom wczesnośrednio zaawansowany

B1

Osoba posługująca się językiem na tym poziomie rozumie i potrafi stosować potoczne wyrażenia i bardzo proste wypowiedzi dotyczące konkretnych potrzeb życia codziennego. Potrafi formułować pytania z zakresu życia prywatnego, dotyczące np.: miejsca, w którym mieszka, ludzi, których zna i rzeczy, które posiada oraz odpowiadać na tego typu pytania. Potrafi przedstawiać siebie i innych. Potrafi prowadzić prostą rozmowę pod warunkiem, że rozmówca mówi wolno, zrozumiale i jest gotowy do pomocy.

s
ł
u
c
h
a
c
z

s
a
m
o
d
z
i
e
l
n
y

kurs standardowy B2 Intermediate - poziom średnio zaawansowany

B2

Osoba posługująca się językiem na tym poziomie rozumie wypowiedzi i często używane wyrażenia w zakresie tematów związanych z życiem codziennym (są to na przykład: bardzo podstawowe informacje dotyczące osoby rozmówcy i jego rodziny, zakupów, otoczenia, pracy). Potrafi porozumiewać się w rutynowych, prostych sytuacjach komunikacyjnych, wymagających jedynie bezpośredniej wymiany zdań na tematy znane i typowe. Potrafi w prosty sposób opisywać swoje pochodzenie i otoczenie, w którym żyje, a także poruszać sprawy związane z najważniejszymi potrzebami życia codziennego.

kurs standardowy B2+ Upper - intermediate - poziom maksymalnie średnio zaawansowany

C1

Osoba posługująca się językiem na tym poziomie rozumie i potrafi stosować potoczne wyrażenia i bardzo proste wypowiedzi dotyczące konkretnych potrzeb życia codziennego. Potrafi formułować pytania z zakresu życia prywatnego, dotyczące np.: miejsca, w którym mieszka, ludzi, których zna i rzeczy, które posiada oraz odpowiadać na tego typu pytania. Potrafi przedstawiać siebie i innych. Potrafi prowadzić prostą rozmowę pod warunkiem, że rozmówca mówi wolno, zrozumiale i jest gotowy do pomocy.

s
ł
u
c
h
a
c
z

z
a
a
w
a
n
s
o
w
a
n
y

kurs standardowy C1 Advanced - poziom zaawansowany

kurs standardowy C2 Proficiency - poziom biegłości językowej

C2

Osoba posługująca się językiem na tym poziomie rozumie wypowiedzi i często używane wyrażenia w zakresie tematów związanych z życiem codziennym (są to na przykład: bardzo podstawowe informacje dotyczące osoby rozmówcy i jego rodziny, zakupów, otoczenia, pracy). Potrafi porozumiewać się w rutynowych, prostych sytuacjach komunikacyjnych, wymagających jedynie bezpośredniej wymiany zdań na tematy znane i typowe. Potrafi w prosty sposób opisywać swoje pochodzenie i otoczenie, w którym żyje, a także poruszać sprawy związane z najważniejszymi potrzebami życia codziennego.