Znajdź nas na Facebook-u Znajdź nas na Youtube Znajdź nas na marscentrum@gmail.com 500 666 484 Pawłowice ul. Zjednoczenia 37 Strumień ul. Cieszyńska 16

Bezpłatne kursy z UE

MAR's School - Centrum Języka Angielskiego zrealizowało od 2010 roku 13 projektów Europejskiego Funduszu Społeczengo. Skierowane były one do różnych grup wiekowych począwszy od dzeci w wieku szkolnym, aż do dorosłych. W sumie wzieło w nich ponad 600 osób.

Objeły one swoim obszarem gminy: Strumień, Pawłowice, Suszec, Chybie oraz Pszczyna. Celem tych projektów było promowanie postaw pro edukacyjnych (nauka języka angielskigo) oraz wsparcie dla mieszkańców z różnych dziedzin życia (zajęcia motywacyjno-psychologiczne, doradztwo zawodowe, zajęcia ogólnorozwojowe itd.)


Projekty zrealizowane: