Znajdź nas na Facebook-u Znajdź nas na Youtube Znajdź nas na marscentrum@gmail.com 500 666 484 Pawłowice ul. Zjednoczenia 37 Strumień ul. Cieszyńska 16

Edukacja holistyczna

Holistyczne podejście do nauczania bardzo trafnie odzwierciedla przykład kwiatu, posiadającego łodygę, liście oraz płatki tworzące kielich. Choć każdy z liści kwiatu jest swoistą całością, podobnie jak łodyga, to dopiero ich połączenie tworzy piękną roślinę. I niewątpliwie najpiękniejszy kwiat straci swój urok, jeśli rozdzielimy go na części składowe.

I tak jak w naturze, skuteczność nauczania i uczenia się nie zależy tylko od pojedynczego czynnika. Aby uzyskać wymierny i w pełni zadawalający efekt wiele współzależnych czynników musi działać razem. Zatem, aby maksymalnie zwiększyć jakość i komfort nauczania potrzebni są zarówno nauczyciele, pracownicy biura obsługi, kadra zarządzająca jak i atmosfera panująca w szkole, wystrój wnętrz i sam uczeń. Dopiero wówczas, gdy wszystkie czynniki składowe działają bez zarzutu, tworząc jedną, efektowna całość, możemy mówić o holistycznym nauczaniu. Zatem, efektywna edukacja oznacza kompleksowość, całościowość zabiegów edukacyjnych, gdzie integracja traktowana jest jako jedno z najważniejszych zadań unowocześniania procesu nauczania i uczenia się.

Mar's School - jako jedyna holistyczna szkoła językowa w Polsce sprostała tym wymogom. Aby jednak stanowić efektywną całość, KAŻDY pracujący w Mar's School w sposób indywidualny przyczynia się do realizowanych wymogów i założeń, mając na myśli dobro ogółu. KAŻDY z nas doskonale zdaje sobie sprawę, iż stan naszego umysłu, a zatem to jak się czujemy ma fundamentalny wpływ na to jak odbierani jesteśmy przez kursantów i ludzi, z którymi współpracujemy. Z całą pewnością możemy zatem powiedzieć, iż nasza psychika odgrywa kluczową rolę w procesie nauczania i uczenia się. 

W tym miejscu należy zaznaczyć, iż NASZ KURSANT już od pierwszego kontaktu z NASZĄ PROFESJONALNĄ KADRĄ odczuwa, iż jest traktowany indywidualnie i z należnym szacunkiem. Dzieje się tak, ponieważ mamy pełną świadomość, iż jest ON istotą jedyną w swoim rodzaju, posiadającą odrębny typ psychofizyczny, odrębne środowisko, w którym żyje, odrębne zainteresowania i niepowtarzalny ciąg okoliczności życiowych. W Mar's School umożliwiamy naszym kursantom zdobywanie wiedzy i umiejętności w atmosferze radości, pogody, twórczego zaangażowania, intelektualnej oraz emocjonalnej przygody. Oprócz tego, promujemy edukację, która trwa całe życie i ukierunkowana jest na samodoskonalenie, samodzielność oraz odpowiedzialność za siebie, swoje zdrowie i życie oraz zdrowie innych, współdziałanie i partnerstwo. Szczególnie mocny akcent kładziemy na atmosferę psychiczną oraz wzajemne ustosunkowanie nauczycieli i uczniów oparte na partnerstwie i twórczej współpracy. Mar's School jest zatem miejscem, gdzie nie tylko nauczamy języka angielskiego, ale również miejscem, które wspiera całego człowieka, zarówno jego umyśl, serce, emocje, jak i ducha. Dzięki temu nauczanie staje się złączone z psyche, zmieniając zachowania i pomagając budować nową wizję świata.

Roberto Assagioli powiedział: kiedy coś przychodzi na czas - jest to edukacja; gdy za późno - to terapia. Zatem, aby zapobiec terapii należy jak najszybciej rozpocząć edukację holistyczną (edukację siebie samych), która rozwija samopoznanie oraz samoświadomość w obszarze własnych emocji, komunikowania i potencjału twórczego. I wtedy z pomocą mogą nam przyjść właśnie krople dr Bacha.

GŁÓWNE CELE I ZAŁOŻENIA EDUKACJI HOLISTYCZNEJ

 

SZACUNEK DLA UCZNIA, JAKO OSOBY - PRZYWRÓCENIE RÓWNOWAGI PSYCHOFIZYCZNEJ

W Mar's School każdy kursant uważany jest za osobę wyjątkową i cenną. Oznacza to poszanowanie różnic osobistych i wzmocnienie w każdym uczniu tolerancji, szacunku i uznania dla różnorodności wśród ludzi. Uczniowie w każdym wieku ogromnie różnią się pod względem umiejętności, talentów, zainteresowań i środowiska. Nie mniej jednak każda jednostka jest z natury swojej twórcza, ma jedyne w swoim rodzaju potrzeby i zdolności fizyczne, emocjonalne, intelektualne i duchowe, posiada tez nieograniczone możliwości uczenia się.

ROLA NAUCZYCIELA W NAUCZANIU HOLISTYCZNYM

W tak postrzeganym procesie edukacji rola nauczyciela jest bezprecedensowa. Wszyscy lektorzy, pracujący w Mar's School maja świadomość, iż aby pomagać innym rozwijać się, należy nieustannie dbać o samoświadomość i swój własny rozwój. Zdają sobie również sprawę, iż kondycja psychofizyczna odgrywa kluczową rolę w procesie nauczania, a ponieważ osobowość każdego człowieka bezustannie podlega wszelkim wpływom i oddziaływaniom zachowanie najlepszej formy psychicznej nie jest wcale takie proste i okazuje się dużym wyzwaniem.

Dlatego tez Mar's School- jako holistyczna szkoła językowa w sposób szczególny troszczy się, aby wszyscy nasi lektorzy otrzymywali stałe wsparcie wspomagające ich własny rozwój, potencjał twórczy i doskonałe samopoczucie.  W tym celu organizujemy m.in. szkolenia, które w ogromnym stopniu przyczyniają się do poszerzenia ich samoświadomości, wrażliwości na innych oraz radzenia sobie ze stresem i trudnymi emocjami. A kiedy nauczyciele są otwarci na swój własny świat wewnętrzny to automatycznie rozbudzają w uczniach proces współuczenia się i współtworzenia, staja się wyczuleni na potrzeby, odmienność i zdolności każdego ucznia. Nasi lektorzy mając poczucie siebie i tego, co robią, umieją taką postawą zaszczepić uczniom i pobudzić ich do działania. Każda przeprowadzona przez nich lekcja jest inna i niepowtarzalna, a klimat, który potrafią stworzyć przełamuje wszelkie bariery obcości, nieufności, lęku i onieśmielenia. W następstwie nawiązuje się całkowita łączność i kontakt psychiczny pomiędzy nauczycielem a uczniem, co wspaniale wpływa na całokształt nauczania.